Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

ddrag
8730 f562 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback

October 16 2017

ddrag
ddrag
5235 84d5
Reposted fromkatsiu katsiu viackisback ckisback
ddrag
7728 2050 500
Reposted fromkatsiu katsiu viackisback ckisback
5262 00ba
Reposted fromgreggles greggles viackisback ckisback

October 07 2017

ddrag
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
ddrag
7070 3019 500
Gone but never forgotten
Reposted fromckisback ckisback

October 05 2017

ddrag
4710 babc 500

cupcakelogic:

a msg to u from the dog that finally learned how to give me the dang ball

Reposted fromlixx lixx viagrawklasy grawklasy

September 28 2017

ddrag
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viaojtam ojtam

September 27 2017

ddrag
6175 9fad 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaskynetpizza skynetpizza
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaojtam ojtam

September 23 2017

ddrag
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaifinkso ifinkso
ddrag
0840 e688 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaifinkso ifinkso
ddrag

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
ddrag
8181 6fcf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
ddrag
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl